Stav: Probíhající

Serverový čas: 29.07.2021 13:38

Karta veřejné zakázky #RGK.MB.271.3.2021
„Docieplenie dachu na budynkach mieszkalnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 w ramach zadania pn Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIS.01.

Komunikace