Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.07.2021 03:09

Karta veřejné zakázky #034/2021/VO-§117
Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Kavečany, Budanova 6

Informace

ID zakázky
12960
Název zakázky
Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Kavečany, Budanova 6
Číslo spisu VZ
034/2021/VO-§117
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
28 269,80 EUR
Hlavní CPV kód
45331110-0 - Instalace a montáž kotlů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Kavečany, Budanova 6.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Administrátor VZ
JUDr. Lukáš Bažik
lukas.bazik@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty