Stav: Probíhající

Serverový čas: 02.08.2021 07:05

Karta veřejné zakázky #MUZB/32592/2021
Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení

Informace

ID zakázky
12966
Název zakázky
Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení
Číslo spisu VZ
MUZB/32592/2021
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Předmět VZ

Sklad pro údržbu stadionu a sklad pro atletické vybavení ve městě Zábřeh

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je přístavba atletického skladu, jenž je řešen jako přízemní stavba, která bude navazovat na štítovou stěnu stávajících šaten. Objekt bude vybudován z ocelové nosné konstrukce, která využije stávající ocelové sloupy a bude opláštěna PUR panely. Střecha bude šikmá s mírným sklonem a bude tvořena střešními PUR panely. Předmětem veřejné zakázky je také přístavba skladu pro údržbu stadionu, která bude navazovat na zděný objekt hasičské zbrojnice a bude provedena ve stejné šířce a stejné výšce. Nosná konstrukce bude ocelová s opláštěním z PUR panelů, sedlová střecha bude kryta PUR panely.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
02.07.2021 10:00:00
Zadávací lhůta do
01.10.2021

Zadavatel

Název organizace
Město Zábřeh
Adresa
Masarykovo náměstí 510/6
Zábřeh
789 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Dalibor Bartoň
dalibor.barton@muzabreh.cz
+420 583468204

Dokumenty