Stav: Probíhající

Serverový čas: 02.08.2021 08:55

Karta zakázky #001/2021-020
IKT zariadenia - 016

Informace

ID zakázky
12969
Název zakázky
IKT zariadenia - 016
Číslo spisu VZ
001/2021-020
Evidenční číslo zakázky
45761-MUT
Číslo oznámení z TED
2020/S 252-635537
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
8 246,38 EUR
Hlavní CPV kód
30200000-1 - Počítače
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie PC, notebookov, IKT zariadení a aktívnych sieťových prvkov pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:
Časť 1 - PC a notebooky
Časť 2 - IKT zariadenia
Časť 3 - Aktívne sieťové prvky

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
30.06.2021 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Administrátor VZ
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť 1

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
4 622,84 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
30200000-1 - Počítače
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Časť 2

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 296,46 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
30200000-1 - Počítače
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Časť 3

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 327,08 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
30200000-1 - Počítače
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy