Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.07.2021 13:14

Karta veřejné zakázky #15/2021/MI
SLA pre eSO1

Informace

ID zakázky
12973
Název zakázky
SLA pre eSO1
Číslo spisu VZ
15/2021/MI
Režim veřejné zakázky
Prieskum trhu
Druh zadávacího řízení
Prieskum trhu
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Bez uzavření smlouvy
Hlavní CPV kód
72212100-0 - Vývoj specifického programového vybavení pro jednotlivá odvětví
Doplňující CPV kód
72261000-2 - Podpora programového vybavení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie podporných služieb ktoré pozostávajú z:
- Služby servisnej podpory – Správa a Riešenie incidentov a problémov,
- Zmeny a Rozvoj aplikačného programového vybavenia, vrátane Testovania a Podpory pri implementácii,
- Služby prevádzkovej podpory – Konzultácie, Administrácia, Školenia.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie
28.06.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
28.06.2021 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Miriama Ištvánová
miriama.istvanova@nczisk.sk
+421 918184678

Dokumenty