Stav: Probíhající

Serverový čas: 25.09.2023 21:54

Karta zakázky #12349-MUT-199
Nákup kameniva pre OZ Vranov n/T časť A (bez dopravy) - výzva č. 4

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
13013
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Vranov n/T časť A (bez dopravy) - výzva č. 4
Číslo spisu VZ
12349-MUT-199
Evidenční číslo zakázky
71/2020
Číslo oznámení z TED
2020/S063-150381
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
4 960,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie kameniva bez dopravy. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto realizácie predmetu zákazky : OZ Vranov n/T

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
03.07.2021 23:59:00
Plánované otevírání nabídek
06.07.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
Miroslav Bača
miroslav.baca@lesy.sk
+421 000000000

Dokumenty