Stav: Probíhající

Serverový čas: 06.07.2020 07:33

Karta veřejné zakázky #TIP-08-18-PŘ-Na
PD - Estetizace zastávky Karolina

Informace

ID zakázky
1311
Název zakázky
PD - Estetizace zastávky Karolina
Číslo spisu VZ
TIP-08-18-PŘ-Na
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

PD - Estetizace zastávky Karolina

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování 3 možných variant studií proveditelnosti a projektové dokumentace (dále jen PD) pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby „Estetizace zastávky Karolina“. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
15.11.2018 10:00:00
Zadávací lhůta do
14.02.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Karel Navrátil
karel.navratil@dpo.cz
+420 702091736
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.