Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.08.2022 05:14

Karta veřejné zakázky #3/2021/NCZI
Služby odosielania krátkych textový správ

Informace

ID zakázky
13137
Název zakázky
Služby odosielania krátkych textový správ
Číslo spisu VZ
3/2021/NCZI
Číslo oznámení z TED
2021/S 127-336997
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 058 660,0000 EUR
Hlavní CPV kód
64212100-6 - Služby krátkých textových zpráv (SMS)
VZ je dělená na části
Ne
Zakázka není rozdělená na části - zdůvodnění
Pri rozhodovaní o nerozdelení zákazky na časti verejný obstarávateľ dostatočne zvážil všetky okolnosti, najmä predmet zákazky (jeho zameranie, objem, možnosti relevantného trhu), požiadavky na poskytnutie telekomunikačných služieb aj vhodnosť rozdelenia zákazky z ekonomického hľadiska (náklady na organizáciu viacerých dodávateľov, zvýšené nároky na počet potrebných zamestnancov na zabezpečenie a koordináciu realizácie predmetu zákazky). Tieto skutočnosti verejný obstarávateľ detailne analyzoval a dospel k záveru, že rozdelenie predmetu zákazky na viaceré časti predmetu zákazky môže verejnému obstarávateľovi a prijímateľom spôsobovať ťažkosti v podobe:
 zvýšených nákladov na zabezpečenie koordinácie viacerých poskytovateľov, logistiku a pod. a taktiež
 dôvodov technického charakteru, ktoré neumožňujú rozdelenie zákazky na časti.
podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Zriadenie a prevádzkovanie služby na hromadné odosielanie krátkych textových správ tzv.
Služby odosielania krátkych textových správ / ďalej aj ako „služby SMS“/ v špecifikácii uvedenej v opise predmetu zákazky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
09.08.2021 10:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
09.08.2021 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Janka Kavčiaková
janka.kavciakova@nczisk.sk
+421 905377496

Dokumenty