Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.12.2022 01:06

Karta veřejné zakázky #NR-69-18-PŘ-Če
Prodejna jízdenek Kotva - Prodejní přepážka

Informace

ID zakázky
1327
Název zakázky
Prodejna jízdenek Kotva - Prodejní přepážka
Číslo spisu VZ
NR-69-18-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Prodejna jízdenek Kotva - Prodejní přepážka

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Prodejna jízdenek Kotva – Prodejní přepážka“, jehož předmětem je výroba a montáž prodejní přepážky se skleněnou nástavbou, vč. souvisejícího vybavení. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
02.11.2018 10:00:00
Zadávací lhůta do
31.01.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.