Stav: Probíhající

Serverový čas: 31.07.2021 05:43

Karta veřejné zakázky #NR-56-21-PŘ-Ku
PD - Modernizace tramvajových tratí 2023-2026

Informace

ID zakázky
13449
Název zakázky
PD - Modernizace tramvajových tratí 2023-2026
Číslo spisu VZ
NR-56-21-PŘ-Ku
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

PD - Modernizace tramvajových tratí 2023-2026

Popis předmětu VZ

Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) / vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen DÚR+DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně oceněného i neoceněného soupisu prací. Předmětem plnění díla je rovněž inženýrská činnost spojená s vydáním příslušného(ných) povolení pro realizaci stavby a výkon autorského dozoru. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrzích Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva) pro jednotlivé části veřejné zakázky, které tvoří přílohy č. 2A, 2B, 2C a 2D zadávací dokumentace.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.08.2021 10:00:00
Zadávací lhůta do
09.12.2021

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

ČÁST A: ,,PD – Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní“

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
-
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

ČÁST B: ,,PD – Modernizace TT na ul Nádražní v úseku ul. 30. dubna – ul. Valchařská“

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
-
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

ČÁST C: ,,PD – Modernizace TT na ul. Opavská v úseku ul. Sjízdná – ul. Martinovská“

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
-
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

ČÁST D: ,,PD – Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská"

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
-
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy