Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.10.2021 16:50

Karta veřejné zakázky #MUUB/31561/2021/ORM
Studie propojení cyklostezek ve městě Uherský Brod

Informace

ID zakázky
13513
Název zakázky
Studie propojení cyklostezek ve městě Uherský Brod
Číslo spisu VZ
MUUB/31561/2021/ORM
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
260 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie propojení cyklostezek v intravilánu města Uherský Brod.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie propojení cyklostezek v intravilánu města Uherský Brod. Konkrétně se jedná o propojení stávajících cyklostezek ze směrů východ x západ x jih.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Poznámka

Podávají se pouze listinné nabídky na adresu Městského úřadu.

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
18.08.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Ing. Petr Velecký, petr. velecky@ub.cz, 572 805 233
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.