Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2021 20:12

Karta veřejné zakázky #20/2021/sir
Město Šternberk – Stavební úpravy komunikace ulice Dvorská – projektová dokumentace

Informace

ID zakázky
13596
Název zakázky
Město Šternberk – Stavební úpravy komunikace ulice Dvorská – projektová dokumentace
Číslo spisu VZ
20/2021/sir
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Předmět VZ

Zhotovení PD -Město Šternberk – Stavební úpravy komunikace ulice Dvorská – projektová dokumentace

Popis předmětu VZ

Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně výkazů výměr (VV) v podrobnosti dle vyhl. č.169/2016 Sb.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.08.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Administrátor VZ
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty