Stav: Probíhající

Serverový čas: 18.09.2021 19:00

Karta veřejné zakázky #MAGS OVO 52691/2021
Zabezpečenie služieb architekta a projektanta pre zadania rôzneho rozsahu

Informace

ID zakázky
13614
Název zakázky
Zabezpečenie služieb architekta a projektanta pre zadania rôzneho rozsahu
Číslo spisu VZ
MAGS OVO 52691/2021
Evidenční číslo zakázky
39524 - MSS
Číslo oznámení z TED
2021/S 148-394519
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
175 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
71200000-0 - Architektonické a související služby
Doplňující CPV kód
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb projekčnej kancelárie v dvoch častiach (verejná zeleň a cestná zeleň) pre vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho zadania. Poskytovanie služieb je predpokladané na obdobie 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania finančných prostriedkov.

Verejný obstarávateľ predpokladá v roku 2021 nasledovné čerpanie:
Časť č. 1 – Verejná zeleň - 2 625 osobohodín
Časť č. 2 – Cestná zeleň – 1 000 osobohodín

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch.

Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
03.09.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
03.09.2021 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Eva Sabová
eva.sabova@bratislava.sk
+421 259356272

Dokumenty

Časť č. 1 - Verejná zeleň

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
100 000,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
71200000-0 - Architektonické a související služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

Časť č. 2 - Cestná zeleň

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
75 000,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
71200000-0 - Architektonické a související služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy