Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.09.2021 19:41

Karta veřejné zakázky #MK/A/2021/16528
MŠ Zupkova 37, Košice - výmena okien a dverí

Informace

ID zakázky
13620
Název zakázky
MŠ Zupkova 37, Košice - výmena okien a dverí
Číslo spisu VZ
MK/A/2021/16528
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
52 165,95 EUR
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45214100-1 - Stavební úpravy budov mateřských škol
45421100-5 - Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK042 - Košický kraj
Popis předmětu VZ

výmena pôvodných okien a dverí za nové plastové okná a dvere a uskutočnenie všetkých súvisiacich prác a dodávok v rozsahu výkazu výmer - príloha č.1, v zmysle špecifikácie predmetu zákazky - Výpis okien a dverí – príloha č. 2 a v súlade s Ostatnými požiadavkami na dodávku a montáž okien – príloha č. 3 na hospodárskom pavilóne a na balkónoch tried MŠ Zupkova 37

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
03.08.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Dokumenty