Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 12:35

Karta zakázky #12349-MUT-011- 03-02
Nákup kameniva pre OZ Slovenská Ľupča, frakcia 22-63. LS Staré Hory 2. polrok 2021

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
13624
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Slovenská Ľupča, frakcia 22-63. LS Staré Hory 2. polrok 2021
Číslo spisu VZ
12349-MUT-011- 03-02
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
10 600,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom obstarávania je nákup kameniva pre OZ Slovenská Ľupča, LS Staré Hory, lokalita Staré Hory
Frakcia 22-63, v zmysle slovníka CPV 14212000-0 , 44900000-9.
Miesto dodania tovaru je kameňolom, alebo skládka tovaru dodávateľa.
Dopravu si zabezpečuje obstarávateľ na vlastné náklady.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto vykládky je špecifikované nasledovne: OZ Slovenská Ľupča, Lesná správa Staré Hory, katastrálne územie Staré Hory, GPS: 48° 83' 31" N, 19° 10' 68" E
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, pokiaľ bude prekročená predpokladaná hodnota zákazky, ktorá je 10 600,00 €
Termín dodania predmetu zákazky: podľa potreby objednávateľa.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
09.08.2021 08:00:00
Plánované otevírání nabídek
09.08.2021 08:15:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Slovenská Ľupča
Adresa
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
976 13, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ján Šárik
jan.sarik@lesy.sk
+421 918334526

Dokumenty