Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 12:50

Karta zakázky #12349-MUT
Nákup kameniva pre OZLT - časť B (s dopravou) - výzva č. 18

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
13692
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZLT - časť B (s dopravou) - výzva č. 18
Číslo spisu VZ
12349-MUT
Evidenční číslo zakázky
71/2020
Číslo oznámení z TED
2020/S 063-150381
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
13 800,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie kameniva (štrku) s dopravou. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto realizácie/dodania predmetu zákazky: Expedičný sklad Šášovské Podhradie, Šašovské Podhradie 107, okres Žiar nad Hronom

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
09.08.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Dokumenty