Stav: Probíhající

Serverový čas: 25.10.2021 16:01

Karta veřejné zakázky #MUUB/34101/2021/ORM
SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA 04: Tvorba strategických dokumentů

Informace

ID zakázky
13751
Název zakázky
SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA 04: Tvorba strategických dokumentů
Číslo spisu VZ
MUUB/34101/2021/ORM
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
2 516 666,00 Kč
Hlavní CPV kód
79410000-1 - Obchodní a podnikové poradenství
Doplňující CPV kód
79300000-7 - Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky
72222000-7 - Informační systémy nebo technologické strategické revize a plánování
90712100-2 - Environmentální plánování v městské výstavbě
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování: část A Programu rozvoje města 2022+ a část B strategického dokumentu Plánu udržitelné městském mobility města Uherský Brod.

Popis předmětu VZ

Popis předmětu veřejné zakázky části A
Předmětem zakázky je zpracování nového Programu rozvoje města 2022+ v rámci projektu „SRUB
- Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010103, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa. Dodavatel je tak povinen respektovat a řídit se pravidly tohoto programu a dodržet obsah a rozsah Klíčové aktivity 4, což je právě Tvorba strategických dokumentů – Program rozvoje města Uherský Brod
2022+ (dále jen PRM).


Popis předmětu veřejné zakázky části B
Předmětem plnění je zpracování strategického dokumentu Plánu udržitelné městské mobility města Uherský Brod včetně analytických prací a průzkumů na reprezentativním vzorku obyvatel.
Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem zakázky je zpracování Plánu udržitelné městské mobility města Uherský Brod. Cílem zpracování plánu udržitelné mobility města Uherský Brod (dále jen „SUMP“) je komplexní řešení mobility ve městě ve vazbě na potřeby obyvatel města, návštěvníků a podnikatelské sféry. Tvorba plánu udržitelné mobility města Uherský Brod bude probíhat v souladu s metodikou SUMP 2.0. Práce bude rozdělena celkem na 4 části, které budou dále členěny na další aktivity.

Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
23.08.2021 10:00:00
Zadávací lhůta do
23.10.2021

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o.
Mgr. Marta Černá
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

Část A - Program rozvoje města Uherský Brod 2022+

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
516 666,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
79410000-1 - Obchodní a podnikové poradenství
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Část B - Plán udržitelné městské mobility

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 000 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
79410000-1 - Obchodní a podnikové poradenství
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy