Stav: Probíhající

Serverový čas: 22.01.2022 12:02

Karta veřejné zakázky #61/2018/sir
Město Šternberk – Šatny hřiště Dalov – projektová dokumentace II.

Informace

ID zakázky
1397
Název zakázky
Město Šternberk – Šatny hřiště Dalov – projektová dokumentace II.
Číslo spisu VZ
61/2018/sir
Evidenční číslo zakázky
40/2018
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Předmět VZ

Zpracování projektové dokumentace zázemí hřiště fotbalového klubu ve Šternberku – místní části Dalov

Popis předmětu VZ

Nové zázemí fotbalového hřiště s šatnami a sociálním zázemím pro 2 fotbalová mužstva a rozhodčí, sociální zázemí pro diváky, malý odbytový, příp. shromažďovací prostor.
Předpokládané konstrukční řešení – kontejnerová sestava (dispoziční návrh – CONTAINEX).
Součástí akce je vybudování jímky na vyvážení a řešení zásaků (příp. jímání) dešťových vod.
Nový objekt provozně nahrazuje stávající, prostorově a stavebně technicky nevyhovující objekt zázemí fotbalového klubu (řešení nezahrnuje úpravy stávajícího objektu – o jeho likvidaci či rekonstrukci dosud nerozhodnuto – nový objekt bude třeba umístit).
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném ve Výzvě.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
02.11.2018 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Administrátor VZ
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty