Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 21:13

Karta zakázky #8/21
Nákup kameniva pre OZ Levice - výzva č.8/21

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
14059
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Levice - výzva č.8/21
Číslo spisu VZ
8/21
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
10 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva rôznych frakcií. Miestom vykládky bude k.ú. Ladzany.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
31.08.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Levice
Adresa
Koháryho 2
Levice
934 43, Slovenská republika
Administrátor VZ
Emil Bušniak
emil.busniak@lesy.sk
+421 918334418

Dokumenty