Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 22:41

Karta veřejné zakázky #MUUB/36504/2021/ORM
Projektová dokumentace Obslužná komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod

Informace

ID zakázky
14092
Název zakázky
Projektová dokumentace Obslužná komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod
Číslo spisu VZ
MUUB/36504/2021/ORM
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
193 600,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby pro obslužnou komunikaci v ul. Vazová v Uherském Brodě.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
09.09.2021 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Libor Obadal, libor.obadal@ub.cz, 572 805 231
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.