Stav: Probíhající

Serverový čas: 15.10.2021 23:47

Karta veřejné zakázky #03/2021
Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo

Informace

ID zakázky
14114
Název zakázky
Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo
Číslo spisu VZ
03/2021
Evidenční číslo zakázky
Z2021-030593
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Užší řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
33 822 608,38 Kč
Hlavní CPV kód
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Doplňující CPV kód
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45233200-1 - Různé povrchové práce
45232440-8 - Stavební práce pro kanalizační potrubí
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání žádostí
13.09.2021 12:00:00
Lhůta pro podání nabídek
20.10.2021 12:00:00
Zadávací lhůta do
13.12.2021

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Martin Šimek
simek@ikis.cz
+420 603864561
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.