Stav: Probíhající

Serverový čas: 19.09.2021 11:06

Karta DNS #DNS1 - CH
Chemikálie a chemické výrobky

Informace

ID zakázky
14161
Název zakázky
Chemikálie a chemické výrobky
Číslo spisu VZ
DNS1 - CH
Číslo oznámení z TED
2021/S 167-437291 z 30.08.2021
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
1 630 424,00 EUR
Hlavní CPV kód
24000000-4 - Chemické výrobky
Doplňující CPV kód
24300000-7 - Základní anorganické a organické chemické látky
24950000-8 - Specializované chemické výrobky
24960000-1 - Různé chemické výrobky
33694000-1 - Diagnostika
33696500-0 - Laboratorní činidla
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): chemikálie a chemické výrobky určené do laboratórií ako kity, protilátky a laboratórne činidlá.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Zelená zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
27.09.2021 12:00:00
Plánované otevírání žádostí
27.09.2021 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Národný ústav reumatických chorôb
Adresa
Nábr. I. Krasku 4
Piešťany
92112, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@nurch.sk
+421 908283860

Dokumenty