Stav: Probíhající

Serverový čas: 19.09.2021 10:14

Karta DNS #DNS2 - LSM
Laboratórny spotrebný materiál

Informace

ID zakázky
14162
Název zakázky
Laboratórny spotrebný materiál
Číslo spisu VZ
DNS2 - LSM
Číslo oznámení z TED
2021/S 167-437288 z 30.08.2021
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
759 342,00 EUR
Hlavní CPV kód
33790000-4 - Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely
Doplňující CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
38437000-7 - Laboratorní pipety a příslušenství
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): laboratórny spotrebný materiál ako rôzne druhy pipiet, kadičiek, skúmaviek, mikroskopických skiel, kultivačných fliaš a pod.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Zelená zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
27.09.2021 12:00:00
Plánované otevírání žádostí
27.09.2021 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Národný ústav reumatických chorôb
Adresa
Nábr. I. Krasku 4
Piešťany
92112, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@nurch.sk
+421 908283860

Dokumenty