Stav: Probíhající

Serverový čas: 25.10.2021 14:59

Karta veřejné zakázky #NR-19-21-PŘ-Če
Oprava podlah kolejí - tramvaje Moravská Ostrava II

Informace

ID zakázky
14209
Název zakázky
Oprava podlah kolejí - tramvaje Moravská Ostrava II
Číslo spisu VZ
NR-19-21-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Oprava podlah kolejí - tramvaje Moravská Ostrava II

Popis předmětu VZ

Předmětem této zakázky je provedení vybourání a následné zabetonování části podlahy kolem montážních kanálů v hale tramvají Moravská Ostrava, z důvodu provádění vyrovnání kolejí. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Návrhu smlouvy o dílo a jeho přílohách.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
30.09.2021 10:00:00
Zadávací lhůta do
30.12.2021

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.