Stav: Probíhající

Serverový čas: 19.09.2021 09:01

Karta DNS #002/2021
Chemikálie a spotrebný materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021

Informace

ID zakázky
14299
Název zakázky
Chemikálie a spotrebný materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2021
Číslo spisu VZ
002/2021
Číslo oznámení z TED
2021/S 171-444619
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
6 212 529,94 EUR
Hlavní CPV kód
24000000-4 - Chemické výrobky
Doplňující CPV kód
24300000-7 - Základní anorganické a organické chemické látky
24900000-3 - Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky
33600000-6 - Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
33141625-7 - Diagnostické sady
38437000-7 - Laboratorní pipety a příslušenství
33790000-4 - Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodávanie chemikálií a príslušného spotrebného materiálu požadovaných na výskum, vývoj, vzdelávanie a výučbu pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Ide najmä o dodávanie:
- organických zlúčenín,
- anorganických zlúčenín,
- diagnostických a izolačných kitov pre proteomické a genetické analýzy (reagencie, protilátky,
farbičky a pod.),
- chemikálií pre sekvenovanie a genetické analýzy
- proteínov,
- enzýmov,
- rôznych druhov tkanivových kultúr, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely
- iných chemikálií
- plastového a skleneného spotrebného materiálu
- iného laboratórneho spotrebného materiálu
- pipiet.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
30.09.2021 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
30.09.2021 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty