Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 23:11

Karta zakázky #2/19/2021
Nákup kameniva pre OZ Rimavská Sobota - frakcie 0-32, 4-8, 16-32, 32-90 - časť A (bez dopravy) - 2/2021

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
14311
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Rimavská Sobota - frakcie 0-32, 4-8, 16-32, 32-90 - časť A (bez dopravy) - 2/2021
Číslo spisu VZ
2/19/2021
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
10 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom obstarávania je nákup kameniva frakcii 0-32, 4-8, 16-32 a 32-90 (časť A - bez dopravy) pre OZ Rimavská Sobota. Platnosť zmluvy bude do 31.3.2022.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2021 12:00:00
Plánované otevírání nabídek
20.09.2021 12:30:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Rimavská Sobota
Adresa
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
979 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Rastislav Klincko
rastislav.klincko@lesy.sk
+421 918335147

Dokumenty