Stav: Probíhající

Serverový čas: 23.09.2021 02:22

Karta veřejné zakázky #NR-50-21-PŘ-Če
Pracovní lávky

Informace

ID zakázky
14378
Název zakázky
Pracovní lávky
Číslo spisu VZ
NR-50-21-PŘ-Če
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Pracovní lávky

Popis předmětu VZ

Předmětem této zakázky je realizace díla pod názvem „Pracovní lávky“ v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Bližší specifikace předmětu díla jsou uvedeny v Návrhu Smlouvy o dílo a jeho přílohách.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
15.10.2021 10:00:00
Zadávací lhůta do
13.02.2022

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.