Stav: Probíhající

Serverový čas: 15.10.2021 23:15

Karta DNS #09484/2021/ODDVO
Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením sociálneho aspektu

Informace

ID zakázky
14644
Název zakázky
Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením sociálneho aspektu
Číslo spisu VZ
09484/2021/ODDVO
Číslo oznámení z TED
EÚ Vestník č. 2021/S 189-491121 zo dňa 29.9.2021
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
7 950 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
Doplňující CPV kód
15300000-1 - Ovoce, zelenina a podobné produkty
03212100-1 - Brambory
15500000-3 - Mléčné výrobky
15113000-3 - Vepřové maso
15111100-0 - Hovězí maso
15112000-6 - Drůbež
03311000-2 - Ryby
15130000-8 - Masné produkty
03142500-3 - Vejce
15810000-9 - Výrobky pekárenské a cukrářské kromě trvanlivého pečiva
15980000-1 - Nealkoholické nápoje
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, t.j. na nákup čerstvých potravín, pričom tento dynamický nákupný systém verejný obstarávateľ delí na 10 kategórií:

Kategória č. 1: Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Kategória č. 2: Zemiaky
Kategória č. 3: Mlieko a mliečne výrobky
Kategória č. 4: Bravčové mäso
Kategória č. 5: Hovädzie mäso
Kategória č. 6: Hydina
Kategória č. 7: Ryby
Kategória č. 8: Mäsové výrobky
Kategória č. 9: Vajcia
Kategória č. 10: Pekársky tovar, čerstvé pečivo a zákusky

Poznámka

Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti v predmetnom verejnom obstarávaní prostredníctvom špeciálnej podmienky účasti (sui generis) v súlade s § 36a ods. 1 ZVO len pre:

- registrované integračné sociálne podniky podľa § 12 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- chránené dielne podľa § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo
- fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku podľa § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov registrovaných integračných sociálnych podnikov, zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo zamestnancov programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby napríklad podľa § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z..

Verejný obstarávateľ si v rámci vyhodnotenia splnenia podmienky účasti podľa 36a ods. 1 ZVO vyhradzuje právo vyžiadať od záujemcu doklady preukazujúce splnenie predmetnej podmienky účasti v prípade, ak tieto skutočnosti nebudú vyplývať z voľne dostupných registrov verejnej/štátnej správy.

Sociálně zodpovědná zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
25.10.2021 09:00:00
Plánované otevírání žádostí
25.10.2021 10:00:00
Lehota-dokvalifikovanie záujemcov do DNS
31.12.2021 23:59:00

Centrální zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 949014595

Dokumenty

Ovocie a zelenina

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
15300000-1 - Ovoce, zelenina a podobné produkty
Doplňující CPV kód
03222320-2 - Jablka, hrušky a kdoule
03221000-6 - Zelenina
03221113-1 - Cibule
03221230-7 - Papriky
03221240-0 - Rajčata
03221410-3 - Zelí bílé
03221112-4 - Mrkev
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Zemiaky

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
03212100-1 - Brambory
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Mlieko a mliečne výrobky

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
15500000-3 - Mléčné výrobky
Doplňující CPV kód
15511000-3 - Mléko
15551000-5 - Jogurty a ostatní fermentované mléčné výrobky
15540000-5 - Sýry
15530000-2 - Máslo
15512000-0 - Smetana
15512900-9 - Smetana ke šlehání
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Bravčové mäso

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
15113000-3 - Vepřové maso
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Hovädzie mäso

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
15111000-9 - Maso skotu
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Hydina

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
15112000-6 - Drůbež
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Ryby

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
03311000-2 - Ryby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Mäsové výrobky

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
15130000-8 - Masné produkty
Doplňující CPV kód
15131100-6 - Výrobky z prejtu
15131110-9 - Prejt
15131120-2 - Uzeniny
15131130-5 - Uzenky
15131135-0 - Drůbeží uzenky
15131134-3 - Jelita a tlačenky
15131200-7 - Sušené, solené, uzené nebo kořeněné maso
15131210-0 - Uzená šunka
15131220-3 - Slanina
15131230-6 - Salám
15131300-8 - Přípravky z jater
15131310-1 - Paštika
15131400-9 - Výrobky z vepřového masa
15131410-2 - Šunka
15131420-5 - Masové kuličky
15131490-6 - Připravená jídla z vepřového masa
15131500-0 - Výrobky z drůbežího masa
15131600-1 - Výrobky z hovězího a telecího masa
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Vajcia

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
03142500-3 - Vejce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Pekársky tovar, čerstvé pečivo a zákusky

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
15811000-6 - Pekařské výrobky
Doplňující CPV kód
15811100-7 - Chléb
15811200-8 - Rohlíky
15811300-9 - Croissanty
15811400-0 - Lívance
15811500-1 - Připravené pekárenské výrobky
15811510-4 - Sendviče
15811511-1 - Připravené sendviče
15812000-3 - Pečivo a cukroví
15812100-4 - Pečivo
15812120-0 - Koláče
15812121-7 - Zeleninové koláče
15812122-4 - Ovocné koláče
15812200-5 - Cukroví
15813000-0 - Snídaňové pečivo
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy