Stav: Probíhající

Serverový čas: 15.10.2021 22:52

Karta DNS #MAR 21/2021
DNS Dodávka pohrebných truhiel

Informace

ID zakázky
14647
Název zakázky
DNS Dodávka pohrebných truhiel
Číslo spisu VZ
MAR 21/2021
Číslo oznámení z TED
2021/S 194-504779
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Předpokládaná hodnota
1 458 929,29 EUR
Hlavní CPV kód
39296100-4 - Rakve
Doplňující CPV kód
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa dodania pohrebných truhiel bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na kategórie predmetu obstarávania:

1. Truhly pohrebné, kremačné, drevené a sociálne PHZ 1 408 929,29 € bez DPH
2. Truhly pre alternatívne pochovávanie PHZ 50 000,00 € bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
18.11.2021 11:00:00
Plánované otevírání žádostí
18.11.2021 11:30:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Kategória 1( časť 1) Truhly pohrebné, kremačné, drevené a sociálne

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
39296100-4 - Rakve
Doplňující CPV kód
03419100-1 - Produkty z užitkového dřeva
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
44191100-6 - Překližované desky
44617100-9 - Kartony
44191500-0 - Zhutněné dřevo
03461000-9 - Buničina ze dřeva
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Kategória 2( časť 2) Truhly pre alternatívne pochovávanie

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
39296100-4 - Rakve
Doplňující CPV kód
03432100-8 - Proutěné výrobky
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
09112200-9 - Rašelina
03460000-2 - Buničina
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy