Stav: Probíhající

Serverový čas: 19.06.2024 06:17

Karta DNS #MAR 21/2021
DNS Dodávka pohrebných truhiel

Informace

ID zakázky
14647
Název zakázky
DNS Dodávka pohrebných truhiel
Číslo spisu VZ
MAR 21/2021
Číslo oznámení z TED
2021/S 194-504779
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Předpokládaná hodnota
3 050 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
39296100-4 - Rakve
Doplňující CPV kód
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa dodania pohrebných truhiel bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

DNS je rozdelený na kategórie predmetu obstarávania:

1. Truhly pohrebné, kremačné, drevené a sociálne PHZ 1 408 929,29 € bez DPH, / 3 000 000,00 € bez DPH - korigendum 10.3.2023/
2. Truhly pre alternatívne pochovávanie PHZ 50 000,00 € bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
18.11.2021 11:00:00
Plánované otevírání žádostí
18.11.2021 11:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
17.11.2025 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Kategória 1( časť 1) Truhly pohrebné, kremačné, drevené a sociálne

Stav
Probíhající
Hlavní CPV kód
39296100-4 - Rakve
Doplňující CPV kód
03419100-1 - Produkty z užitkového dřeva
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
44191100-6 - Překližované desky
44617100-9 - Kartony
44191500-0 - Zhutněné dřevo
03461000-9 - Buničina ze dřeva
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)

Kategória 2( časť 2) Truhly pre alternatívne pochovávanie

Stav
Probíhající
Hlavní CPV kód
39296100-4 - Rakve
Doplňující CPV kód
03432100-8 - Proutěné výrobky
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
09112200-9 - Rašelina
03460000-2 - Buničina

Zakázky