Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.08.2022 05:05

Karta veřejné zakázky #NR-74-21-OŘ-Ko
Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník

Informace

ID zakázky
14676
Název zakázky
Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník
Číslo spisu VZ
NR-74-21-OŘ-Ko
Evidenční číslo zakázky
Z2021-034367
Číslo oznámení z TED
2021/S 186-484948
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
31321300-5 - Kabely vysokého napětí
Doplňující CPV kód
31200000-8 - Elektrické rozvodné a řídící zařízení
45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
45000000-7 - Stavební práce
71320000-7 - Technické projektování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník“, který je specifikován dokumentací pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
15.11.2021 10:00:00
Zadávací lhůta do
14.05.2022

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.