Stav: Probíhající

Serverový čas: 15.10.2021 23:03

Karta veřejné zakázky #NIN-30-21-PŘ-Ře
PD - Areál trolejbusy Ostrava - Sanace objektu gumárny II

Informace

ID zakázky
15098
Název zakázky
PD - Areál trolejbusy Ostrava - Sanace objektu gumárny II
Číslo spisu VZ
NIN-30-21-PŘ-Ře
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

PD - Areál trolejbusy Ostrava - Sanace objektu gumárny II

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „PD – Areál trolejbusy Ostrava – Sanace objektu gumárny II“.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je Studie „Návrh sanace a zamezení pronikání vody do prostoru gumárny v Areálu trolejbusy Ostrava“ vypracované společností IN PROJEKT Ostrava a.s. se sídlem Závodní 229/9a, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
02.11.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.