Stav: Probíhající

Serverový čas: 15.10.2021 23:06

Karta zakázky #MAR 01/2021-011
Skrátené konanie- Vybudovanie kanalizačnej prípojky v rámci projektu „Martinský cintorín - vybudovanie nových verejných toaliet“

Informace

ID zakázky
15108
Název zakázky
Skrátené konanie- Vybudovanie kanalizačnej prípojky v rámci projektu „Martinský cintorín - vybudovanie nových verejných toaliet“
Číslo spisu VZ
MAR 01/2021-011
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
58 521,59 EUR
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
45232410-9 - Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
45332300-6 - Instalace a montáž odpadních rozvodů
90512000-9 - Odvoz odpadu
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je Vybudovanie kanalizačnej prípojky v rámci projektu „Martinský cintorín - vybudovanie nových verejných toaliet“. Podrobne je predmet zákazky popísaný v prílohe č. 2 Technická špecifikácia (Technická správa). Po ukončení prác zhotoviteľ predloží doklady o zneškodnení odpadov.

Skrátený termín na predkladanie ponúk: verejný obstarávateľ dňa 14.10. 2021 obdržal posledné potrebné povolenie, zároveň povolenie na rozkopávkové práce je platné do 31.10.2021 ( verejný obstarávateľ bude žiadať o predĺženie uvedeného termínu).

Z uvedeného dôvodu nie je požadované uzatvorenie zmluvného vzťahu ale iba objednávka s VOP.

Termín realizácie : do 3 týždňov od doručenia objednávky.

Verejný obstarávateľ si uvedomuje riziká takto nastavenej zákazky a je pripravený pristúpiť na návrhy a pripomienky zaregistrovaných uchádzačov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
22.10.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
22.10.2021 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty