Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.09.2020 04:13

Karta veřejné zakázky #TIP-24-18-PŘ-Du
PD - montážní kanály v areálech DPO II

Informace

ID zakázky
1511
Název zakázky
PD - montážní kanály v areálech DPO II
Číslo spisu VZ
TIP-24-18-PŘ-Du
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

PD - montážní kanály v areálech DPO II

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) s názvem „PD – montážní kanály v areálech DPO II“ v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
30.11.2018 12:00:00
Zadávací lhůta do
01.03.2019

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.