Stav: Probíhající

Serverový čas: 18.06.2024 14:10

Karta veřejné zakázky #2.2021
PD - Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu s šatnami

Informace

ID zakázky
15488
Název zakázky
PD - Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu s šatnami
Číslo spisu VZ
2.2021
Evidenční číslo zakázky
Z2022-009198
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
Doplňující CPV kód
71246000-4 - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
71248000-8 - Dohled nad projektem a dokumentací
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

vypracování projektová dokumentace

Popis předmětu VZ

Vypracování projektové dokumentace ve stupních pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby včetně autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby na základě zhotovené architektonické studie rozšíření wellness centra Bruntál o saunovou zónu a výukový bazén včetně šatnového zázemí v 1.PP stávajícího objektu.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
30.11.2021 13:00:00
Plánované otevírání nabídek
30.11.2021 13:00:00
Zadávací lhůta do
29.01.2022

Zadavatel

Název organizace
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.