Stav: Probíhající

Serverový čas: 01.12.2021 21:40

Karta DNS #DNS1/2021
Dodávka zemného plynu

Informace

ID zakázky
15560
Název zakázky
Dodávka zemného plynu
Číslo spisu VZ
DNS1/2021
Evidenční číslo zakázky
53575 - MUT
Číslo oznámení z TED
2021/S 213-561136
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
1 165 272,64 EUR
Hlavní CPV kód
09123000-7 - Zemní plyn
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Verejné obstarávanie sa vyhlasuje za účelom zriadenia DNS, v ktorom budú vyhlasované zákazky na dodávky zemného plynu počas najbližších 4 rokov. Dynamický nákupný systém predstavuje nástroj zadávania zákaziek, do ktorého budú môcť dodávatelia kedykoľvek podávať žiadosť o zaradenie, a ktorou preukážu splnenie podmienok budú sa kvalifikovať. Zriadenie dynamického nákupného systému umožní Mestskému hospodárstvu a správe lesov, m.r.o., Trenčín operatívne vyhlasovať zákazky na dodávky plynu v akýchkoľvek hodnotách bez porušenia zákona o verejnom obstarávaní (v zriadenom DNS bude možné vyhlásiť aj zákazky v hodnote 100.000 €, keď ceny klesnú aj v hodnote aktuálnych cien).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
29.11.2021 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí - po zriadení DNS
01.12.2021 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Adresa
Soblahovská 65
Trenčín
912 50, Slovenská republika
Administrátor VZ
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9197

Dokumenty