Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.08.2022 15:15

Karta veřejné zakázky #NIN-27-21-PŘ-Ře
PD – Areál autobusy Hranečník – Automobilová lakovací a sušící kabina

Informace

ID zakázky
15681
Název zakázky
PD – Areál autobusy Hranečník – Automobilová lakovací a sušící kabina
Číslo spisu VZ
NIN-27-21-PŘ-Ře
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

PD – Areál autobusy Hranečník – Automobilová lakovací a sušící kabina

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro stavby v Areálu autobusy Hranečník, Dopravního podniku Ostrava a.s., pod souhrnným názvem „PD – Areál autobusy Hranečník – Automobilová lakovací a sušící kabina“.
Základní členění projektových dokumentací, které jsou předmětem této veřejné zakázky:
A. „Automobilová lakovací a sušící kabina“
B. „Rekonstrukce elektroinstalace v Hale těžké a lehké údržby“
C. „Optimalizace osvětlení Haly pro opravu autobusů - karosárny“
D. „Rekonstrukce osvětlení Hala mycí“

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
07.12.2021 10:00:00
Zadávací lhůta do
07.03.2022

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.