Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.06.2024 05:38

Karta DNS #MAR 46/2021
DNS Záhradné mechanické a motorové náradie

Informace

ID zakázky
15729
Název zakázky
DNS Záhradné mechanické a motorové náradie
Číslo spisu VZ
MAR 46/2021
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Předpokládaná hodnota
69 900,00 EUR
Hlavní CPV kód
43830000-0 - Nářadí s vlastním pohonem
Doplňující CPV kód
44510000-8 - Nástroje a nářadí
42652000-1 - Ruční elektromechanické nástroje
16160000-4 - Různé zahradnické potřeby
16311000-8 - Sekačky na trávu
34311110-4 - Zážehové motory
44511000-5 - Ruční nástroje
44512940-3 - Sady nářadí
34144000-8 - Motorová vozidla pro zvláštní účely
44512000-2 - Různé ruční nástroje
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom je zriadenie dynamického nákupného systému pre priebežné zadávanie zákaziek na dodanie záhradného náradia a motorového záhradného náradia v špecifikácií a objeme podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa.

Dodávka záhradného mechanického a motorového náradia na 24 mesiacov.
DNS je rozdelený na tri samostatné kategórie, žiadosť o zaradenie do DNS je možné podať na samostatné kategórie:

1.Mechanické náradie v objeme 9 000 EUR bez DPH
2.Elektrické motorové náradie v objeme 35 900 EUR bez DPH
3.Motorové ( spaľovací motor) náradie v objeme 25 000 EUR bez DPH

Jednotlivé zákazky budú v rámci DNS vyhlasované formou samostatných výziev, výzvy na predkladanie ponúk budú zasielané v DNS zaregistrovaným uchádzačom.
Špecifikácie jednotlivých typov náradia budú zadávané formou elektronického odkazu na konkrétny výrobok, konkrétneho výrobcu, predajcu. Uvedená špecifikácia slúži na definovanie minimálnych požadovaných parametrov náradia. Umožňuje sa predložiť ekvivalentné riešenie, ktoré vyhovuje takto formulovanej požiadavke na minimálne požadované parametre.

Predpokladaný termín vyhlásenia prvej zákazky v rámci DNS je po 1.1.2022

Poznámka

Plnenie na základe objednávok.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
13.12.2021 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
13.12.2021 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
31.05.2024 14:00:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

1.Mechanické náradie

Stav
Ukončená
Hlavní CPV kód
43830000-0 - Nářadí s vlastním pohonem
Doplňující CPV kód
44510000-8 - Nástroje a nářadí
16160000-4 - Různé zahradnické potřeby
44511000-5 - Ruční nástroje
44512940-3 - Sady nářadí
44512000-2 - Různé ruční nástroje
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)

2.Elektrické motorové náradie

Stav
Ukončená
Hlavní CPV kód
42652000-1 - Ruční elektromechanické nástroje
Doplňující CPV kód
31000000-6 - Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)

3.Motorové ( spaľovací motor) náradie

Stav
Ukončená
Hlavní CPV kód
34311110-4 - Zážehové motory
Doplňující CPV kód
34144000-8 - Motorová vozidla pro zvláštní účely
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)

Zakázky