Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 21:51

Karta zakázky #5/22/2021
Nákup kameniva pre OZ Košice - LS Smolník, časť A (bez dopravy) - 5/2021

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
15823
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Košice - LS Smolník, časť A (bez dopravy) - 5/2021
Číslo spisu VZ
5/22/2021
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
4 800,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom obstarávania je nákup kameniva bez dopravy (časť A) pre OZ Košice v množstvách podľa frakcii: frakcia 0-22 alebo 0-32 - 80 ton, frakcia 0-63 - 50 ton, frakcia 8-16 - 30 ton, frakcia 16-22-32 alebo 16-32 - 40 ton, frakcia 22-32-63 alebo 32-63 - 200 ton, frakcia 63-120 alebo 63-125 - 100 ton a frakcia LK Netriedený 80 ton. Miestom vykládky bude LS Smolník - obec Prakovce. Platnosť zmluvy bude do 30.4.2022.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
25.11.2021 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Košice
Adresa
Moyzesova 18
Košice
042 39, Slovenská republika
Administrátor VZ
Roman Ides
roman.ides@lesy.sk
+421 918333189

Dokumenty