Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.08.2022 05:53

Karta veřejné zakázky #10/2021/HK
Služby súvisiace so zabezpečením BOZP a PO

Informace

ID zakázky
15941
Název zakázky
Služby súvisiace so zabezpečením BOZP a PO
Číslo spisu VZ
10/2021/HK
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
13 593,00 EUR
Hlavní CPV kód
71317200-5 - Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Doplňující CPV kód
71317100-4 - Poradenství v oblasti ochrany před požárem a výbuchem a boje s nimi
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Činnosti bezpečnostnotechnickej služby (BTS) v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi vo forme výkonu činnosti technika požiarnej ochrany (OPP) v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Bližšie špecifikované v prílohe č.1 opis predmetu zákazky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
25.11.2021 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 917638558

Dokumenty