Stav: Probíhající

Serverový čas: 23.03.2023 06:59

Karta DNS #MAR 50/2021
DNS Odevy, odevné súčiastky , ochranné odevné súčiastky a obuv

Informace

ID zakázky
16031
Název zakázky
DNS Odevy, odevné súčiastky , ochranné odevné súčiastky a obuv
Číslo spisu VZ
MAR 50/2021
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Předpokládaná hodnota
50 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
18100000-0 - Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
Doplňující CPV kód
18222000-1 - Firemní oblečení
18400000-3 - Zvláštní oděvy a oděvní doplňky
18412000-0 - Sportovní oděvy
18222100-2 - Obleky
18420000-9 - Oděvní doplňky
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
18800000-7 - Obuv
18830000-6 - Ochranná obuv
18820000-3 - Sportovní obuv
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom je zriadenie dynamického nákupného systému pre priebežné zadávanie zákaziek na dodanie odevov, odevných súčiastok a ochranných odevných súčiastok a obuvi v špecifikácií a objeme podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa.

Dodávka odevov, odevných súčiastok a ochranných odevných súčiastok a obuvi na 24 mesiacov.
DNS je rozdelený na dve samostatné kategórie, žiadosť o zaradenie do DNS je možné podať na samostatné kategórie:

1.Firemné odevy, obleky ,odevné súčiastky a obuv v objeme 25 000 EUR bez DPH
2.Ochranné a športové odevy, odevné súčiastky a obuv v objeme 25 000 EUR bez DPH


Jednotlivé zákazky budú v rámci DNS vyhlasované formou samostatných výziev, výzvy na predkladanie ponúk budú zasielané v DNS zaregistrovaným uchádzačom.
Špecifikácie jednotlivých typov odevov, odevných súčiastok a ochranných odevných súčiastok budú zadávané formou elektronického odkazu na konkrétny výrobok, konkrétneho výrobcu, predajcu. Uvedená špecifikácia slúži na definovanie minimálnych požadovaných parametrov tovarov. Umožňuje sa predložiť ekvivalentné riešenie, ktoré vyhovuje takto formulovanej požiadavke na minimálne požadované parametre.

Podmienky dodania:
1. Cena prepravy je súčasťou ceny tovaru,
2. Podmienky dodania: do 14 pracovných dní od vystavenia a odoslania objednávky.

Trvanie DNS: 24 mesiacov,
Zmluva: Objednávky s VOP

Poznámka

Plnenie na základe objednávky s VOP

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
27.12.2021 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
27.12.2021 10:30:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
04.01.2024 08:00:00

Zadavatel

Název organizace
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

1.Firemné odevy, obleky ,odevné súčiastky a obuv

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
18222000-1 - Firemní oblečení
Doplňující CPV kód
18222100-2 - Obleky
18420000-9 - Oděvní doplňky
18800000-7 - Obuv
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

2.Ochranné a športové odevy, odevné súčiastky a obuv

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
18100000-0 - Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
Doplňující CPV kód
18400000-3 - Zvláštní oděvy a oděvní doplňky
18412000-0 - Sportovní oděvy
18830000-6 - Ochranná obuv
18820000-3 - Sportovní obuv
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Zakázky