Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2022 10:30

Karta veřejné zakázky #06/2021
Radniční věž – oprava krovu a střechy

Informace

ID zakázky
16033
Název zakázky
Radniční věž – oprava krovu a střechy
Číslo spisu VZ
06/2021
Evidenční číslo zakázky
Z2021-043292
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Užší řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
22 074 530,58 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45261910-6 - Opravy střech
45212350-4 - Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Radniční věž – oprava krovu a střechy v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Radniční věž – oprava krovu a střechy v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání žádostí o účast
14.12.2021 14:00:00
Lhůta pro podání nabídek
26.01.2022 14:00:00
Zadávací lhůta do
13.04.2022

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Martin Šimek
simek@ikis.cz
+420 603864561
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.