Stav: Zrušená

Serverový čas: 06.07.2022 20:31

Karta veřejné zakázky #NsPCL 563/21-právní
Dodávky pytlů na odpad do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

ID zakázky
16057
Název zakázky
Dodávky pytlů na odpad do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Číslo spisu VZ
NsPCL 563/21-právní
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
1 750 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
19640000-4 - Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Doplňující CPV kód
19520000-7 - Výrobky z plastů
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Dodávky pytlů na odpad pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. sloužící k likvidaci nebezpečných odpadů a separátních odpadů.

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou průběžné dodávky pytlů na odpad pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. sloužící k likvidaci nebezpečných odpadů a separátních odpadů. Dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek dle aktuálních potřeb zadavatele pod dobu 2 let od nabytí účinnosti smlouvy.

Rozdělení veřejné zakázky na části:
• ČÁST 1 – pytle bez potisku
• ČÁST 2 – pytle s potiskem


Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Formulář nabídkové ceny.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
03.12.2021 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

ČÁST 1 – Pytle bez potisku

Stav
Zrušená
Předpokládaná hodnota bez DPH
1 040 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
19640000-4 - Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Doplňující CPV kód
19520000-7 - Výrobky z plastů
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

ČÁST 2 – Pytle s potiskem

Stav
Zrušená
Předpokládaná hodnota bez DPH
710 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
19640000-4 - Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
Doplňující CPV kód
19520000-7 - Výrobky z plastů
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy