Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 15:26

Karta veřejné zakázky #NR-87-21-OŘ-Ko-OPD
Rekonstrukce mostu č. 5-020 na ul. Plzeňská

Informace

ID zakázky
16183
Název zakázky
Rekonstrukce mostu č. 5-020 na ul. Plzeňská
Číslo spisu VZ
NR-87-21-OŘ-Ko-OPD
Evidenční číslo zakázky
Z2021-044322
Číslo oznámení z TED
2021/S 235-619812
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45221119-9 - Stavební úpravy při rekonstrukci mostů
45234126-5 - Výstavba tramvajových tratí
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajícího mostu č. 5-020 na ul. Plzeňská přes ul. Výškovickou.

Popis předmětu VZ

Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stav některých částí konstrukce. Nosná konstrukce bude přizvednuta a budou opraveny mostní ložiska. Na mostě bude provedena nová spřahující deska a nové uložení tramvajových kolejí. Spodní stavba mostu bude sanována. Součástí projektu je také modernizace nástupiště tramvajové zastávky Dolní. Dále se uvažuje s přeložkou trakčních kabelů podél stavby (ve směru k ul. Rudná). V celém řešeném úseku bude vyměněn tramvajový svršek i spodek včetně tramvajového trolejového vedení. Tímto způsobem dojde k celkovému technickému zhodnocení stavby.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
18.01.2022 10:00:00
Zadávací lhůta do
17.07.2022

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
hajdusek@arws.cz
+420 725992682
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.