Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 22:45

Karta zakázky #03/LS02/OZ23/2022
Nákup kameniva pre LS Spišská Nová Ves časť A - výzva č.29

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
16264
Název zakázky
Nákup kameniva pre LS Spišská Nová Ves časť A - výzva č.29
Číslo spisu VZ
03/LS02/OZ23/2022
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
7 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre LS Spišská Nová Ves frakcie 32/63 v množstve 1000 ton a 63/90 v množstve 500 ton.
Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky v k.ú. Spišská Nová Ves a blízke okolie.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Určenie miesta vykládky: Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky v k.ú. Spišská Nová Ves a blízke okolie.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2021 12:00:00
Plánované otevírání nabídek
15.12.2021 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty