Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 22:35

Karta zakázky #08/LS03/OZ23/2022
Nákup kameniva pre LS Sabinov 2; časť A - výzva č.32 ( okres Sabinov k.ú. Brezovica, Olejníkov, Jakubovany)

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
16305
Název zakázky
Nákup kameniva pre LS Sabinov 2; časť A - výzva č.32 ( okres Sabinov k.ú. Brezovica, Olejníkov, Jakubovany)
Číslo spisu VZ
08/LS03/OZ23/2022
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
7 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre LS Sabinov frakcie 32/63 v množstve 500 ton a 63/90 v množstve 500 ton.
Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky, okres Sabinov k.ú. Brezovica, Olejníkov, Jakubovany.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Určenie miesta vykládky: Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky, okres Sabinov k.ú. Brezovica, Olejníkov, Jakubovany.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2021 12:00:00
Plánované otevírání nabídek
15.12.2021 13:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty