Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 21:33

Karta zakázky #K6/2021/05/99
Nákup kameniva pre OZ Topoľčianky - časť A (bez dopravy) - výzva č. 6

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
16664
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Topoľčianky - časť A (bez dopravy) - výzva č. 6
Číslo spisu VZ
K6/2021/05/99
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
11 750,975 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva bez dopravy pre OZ Topoľčianky,
- Frakcia LK 0/125 množstvo 200 ton /lomový kameň/
- Frakcia 0/4 množstvo 55 ton
- Frakcia 0/32 množstvo 55 ton
- Frakcia 0/63 množstvo 100 ton
- Frakcia 4/8 množstvo 55 ton
- Frakcia 8/16 množstvo 65 ton
- Frakcia 16/32 množstvo 300 ton
- Frakcia 32/63 množstvo 500 ton
- Frakcia 63/125 množstvo 200 ton

Miesto vykládky bude Expedičný sklad Topoľčianky, Moravecká 2, 951 93 Topoľčianky
Opis predmetu zákazky je uvedený aj vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Tovar bude odoberaný postupne podľa potrieb verejného obstarávateľa, predpokladá sa odber v priebehu prvého a druhého kvartálu roka 2022.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
17.01.2022 12:00:00
Plánované otevírání nabídek
18.01.2022 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Topoľčianky
Adresa
Parková 7
Topoľčianky
95193, Slovenská republika
Administrátor VZ
Róbert Šusták
robert.sustak@lesy.sk
+421 0918333515

Dokumenty