Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.01.2022 08:36

Karta veřejné zakázky #S-SLE/52760/21
Regenerace sídliště Muglinov - 10. etapa - ul. Vdovská

Informace

ID zakázky
16671
Název zakázky
Regenerace sídliště Muglinov - 10. etapa - ul. Vdovská
Číslo spisu VZ
S-SLE/52760/21
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
11 441 860,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45110000-1 - Demolice a zemní práce
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45300000-0 - Stavební montážní práce
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45112710-5 - Krajinné úpravy zelených ploch
45233200-1 - Různé povrchové práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem stavby je regenerace sídliště, která obsahuje rekonstrukce vozovky a chodníků, úpravu obrub a odvodnění, úpravu dopravního značení a navázání na stávající terén.

Popis předmětu VZ

Jedná se o rekonstrukci stávajících a doplnění nových místních komunikací, veřejného osvětlení, prostor pro shromažďování komunálního a tříděného odpadu. Nově bude vybudována část chodníků a schodů, rekonstruována bude stávající vozovka, parkoviště, schody, chodníky, VO. Vozovky budou provedeny živičné, schody betonové, chodníky a parkoviště dlážděné. Srážkové vody ze zpevněných ploch rekonstruovaných komunikací, parkovišť a chodníků souběžných s komunikacemi budou svedeny přes stávající a dvě nové uliční vpusti do kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vedené v ulici Vdovská v k.ú. Muglinov. Srážkové vody ze stávajících a nových chodníků mimo komunikace budou svedeny podélným a příčným sklonem do okolní zeleně.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
01.02.2022 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
01.02.2022 10:05:00
Zadávací lhůta do
02.06.2022

Zadavatel

Název organizace
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adresa
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.