Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.01.2022 09:57

Karta veřejné zakázky #S-SLE/52762/21
Regenerace sídliště Mírová Osada – I. etapa

Informace

ID zakázky
16672
Název zakázky
Regenerace sídliště Mírová Osada – I. etapa
Číslo spisu VZ
S-SLE/52762/21
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
9 312 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45110000-1 - Demolice a zemní práce
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45300000-0 - Stavební montážní práce
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45112710-5 - Krajinné úpravy zelených ploch
45233200-1 - Různé povrchové práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem stavby je regenerace veřejných prostor části sídliště Mírová osada na Slezské Ostravě.

Popis předmětu VZ

Součástí záměru je nejen vybudování esteticky kultivovaných prostor sídlištních ploch, ale také reorganizace pozemních komunikací, parkovacích ploch, ploch pro pěší, rekonstrukce sítě veřejného osvětlení i ploch pro každodenní rekreaci.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
01.02.2022 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
01.02.2022 09:00:00
Zadávací lhůta do
02.06.2022

Zadavatel

Název organizace
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adresa
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.