Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.08.2022 06:06

Karta DNS #SE-VO2-2022/002226
Originálny spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS

Informace

ID zakázky
16737
Název zakázky
Originálny spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS
Číslo spisu VZ
SE-VO2-2022/002226
Evidenční číslo zakázky
č. 002/2022 pod zn. 00071-MUT zo dňa 4. 1. 2022
Číslo oznámení z TED
2022/S 001-000296 zo dňa 3.1.2022
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
15 000 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
30125100-2 - Zásobníky tonerů
Doplňující CPV kód
30192113-6 - Inkoustové náplně
30237310-5 - Zásobníky pro tiskárny
30192300-4 - Inkoustové pásky
30192310-7 - Pásky do psacích strojů
30192320-0 - Pásky do tiskáren
30192340-6 - Faxové pásky
30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje
30125120-8 - Tonery pro fotokopírovací stroje
30125000-1 - Části a příslušenství fotokopírovacích strojů
30124100-5 - Zapékací jednotky
30124120-1 - Stěrka zapékací jednotky
30124130-4 - Lampy zapékacích jednotek
30124140-7 - Čisticí podložka zapékacích jednotek
30124200-6 - Sady zapékacích jednotek
30124300-7 - Válce pro kancelářské stroje
30199760-5 - Štítky
30124300-7 - Válce pro kancelářské stroje
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku predovšetkým originálneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia, t.j. originálnych tonerov, farbiacich pások, atramentové cartridge (nerepasovaných), optických valcov, odpadových nádob, zapekacích jednotiek, prenosových pásov a tlačových hláv, novovyrobených podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení.
Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb, originálneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
31.01.2022 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
31.01.2022 10:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
24.03.2025 23:59:59

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martina Hlavová
martina.hlavova@minv.sk
+421 250944590
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty