Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.09.2023 14:37

Karta veřejné zakázky #NR-77-21-OŘ-Ku
Digitalizace II.

Informace

ID zakázky
16785
Název zakázky
Digitalizace II.
Číslo spisu VZ
NR-77-21-OŘ-Ku
Evidenční číslo zakázky
Z2022-001001
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
12 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Uzavření rámcových dohod s více dodavateli s obnovením soutěže v rámci jednotlivých částí VZ.

Popis předmětu VZ

Obecně je předmětem veřejné zakázky uzavření rámcových dohod v rámci jednotlivých částí VZ s dvěma a více dodavateli za účelem zadání jednotlivých veřejných zakázek (dále jen „minitendrů“) za podmínek stanovených v Přílohách č. 6 – Návrzích rámcových dohod (dále také „rámcová dohoda“), Přílohách č. 7 – Návrzích servisních smluv a v přílohách č. 9 - Pravidla sociální odpovědnosti, které jsou součástí zadávacích podmínek.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
07.02.2022 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.